Hotline: 0986 752 188
Slide trang con

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại Hà Nội

  • BC: là lớp Giao tiếp level 1.
  • TP: là lớp đầu ra TOEIC 350+
  • EC: là lớp Giao tiếp level 2
  • TI: là lớp đầu ra TOEIC 500+
  • IG:  là lớp Ngữ pháp, định hướng B1
  • TA: là lớp đầu ra TOEIC 650+
Lớp Lịch học SL + KM Học phí Lịch KGDK Địa điểm
BC8 T2 - T4 - T619h00 30 Buổi 3,600,000 20/09 Cơ sở Cầu Giấy: Add: Tầng 5, Số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy
EC3 T2 - T4 - T619h00 30 Buổi 4,200,000 20/09 Cơ sở Cầu Giấy: Add: Tầng 5, Số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy
IG15 T3 - T5 - T79h00 32 Buổi 3,500,000 Tháng 9 Cơ sở Cầu Giấy: Add: Tầng 5, Số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy
IG16 T2 - T4 - T618h00 32 Buổi 3,500,000 Tháng 9 Cơ sở Cầu Giấy: Add: Tầng 5, Số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy
TP26 (TOEIC 350+) T2 - T4 - T619h45 25 Buổi 2,800,000 Tháng 9 Cơ sở Cầu Giấy: Add: Tầng 5, Số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy
TI15 (TOEIC 500+) T2 - T4 - T69h00 28 Buổi 3,200,000 Tháng 9 Cơ sở Cầu Giấy: Add: Tầng 5, Số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy
TI16 (TOEIC 500+) T3 - T5 - T719h45 28 Buổi 3,200,000 23/09 Cơ sở Cầu Giấy: Add: Tầng 5, Số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy
TA7 (TOEIC 650+) T3 - T5 - T719h45 30 Buổi 3,500,000 23/09 Cơ sở Cầu Giấy: Add: Tầng 5, Số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy
IP2 (IELTS 4.0) T3 - T5 - T718h00 25 Buổi 3,500,000 Tháng 9 Cơ sở Cầu Giấy: Add: Tầng 5, Số 52 Chùa Hà, Cầu Giấy